Archiwum zgłoszeń

zglosantysemityzm.pl

Antysemityzm przybiera różne formy i obecny jest zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i on-line. Poniższe zestawienie przykładów pochodzących z różnych rejonów Polski pozwala na ilustrację szerokiego spektrum zjawiska i może być wykorzystane np. w edukacji.

Typ incydentu
image description